Algemene voorwaarden

De organisator behoudt zich het recht om de toegang te ontzeggen indien het ticket niet via de officiële verkoopkanalen werd aangeschaft. Het ticket kan niet terugbetaald, noch omgewisseld worden. Alle misbruik, namaak of fraude kan gerechtelijk worden vervolgd. Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden ingevolge gevallen van overmacht. Festivaltickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator.

Het volgende wordt aan de ingangen geweigerd: scherpe voorwerpen, wapens, glas, blik, flessen (glas & plastic), professionele foto-, film- en opname apparatuur, drank en voedsel, drugs, dieren (behalve geleidehonden voor mensen met een visuele handicap), vuurwerk, vouw/klapstoelen (behalve wanneer de maximale hoogte 50 cm is), kinderwagens en alle voorwerpen die een gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren. Door het betreden van het festivalterrein gaat men akkoord met mogelijke preventieve en controlerende maatregelen waaronder identiteitscontrole,  aftasting en doorzoeken van tassen. Door het niet naleven van deze maatregelen kan de toegang ontzegd worden. Het is ten strengste verboden promotionele of commerciële activiteiten te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van de organisator. De artiesten en de organisatoren van het festival kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal en eender welke gebeurlijke ongevallen. 

Bij betreding van het terrein van Suikerrock geeft de  bezoeker automatisch goedkeuring om gefotografeerd en/of gefilmd te worden, en geeft toestemming aan de organisator om deze  beelden al dan niet commercieel te gebruiken.