Algemene voorwaarden

De organisator behoudt zich het recht om de toegang te ontzeggen indien het ticket niet via de officiële verkoopkanalen werd aangeschaft.

Het ticket kan niet terugbetaald, noch omgewisseld worden. Alle misbruik, namaak of fraude kan gerechtelijk worden vervolgd.

Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden ingevolge gevallen van overmacht.

De tickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator.  Het is ten strengste verboden promotionele of commerciële activiteiten te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van de organisator.

De artiesten en de organisatoren van het festival kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal en eender welke gebeurlijke ongevallen.

Bij betreding van het festivalterrein geeft de bezoeker automatisch goedkeuring om gefotografeerd en/of gefilmd te worden, en geeft toestemming aan de organisator om deze beelden al dan niet commercieel te gebruiken.

De volgende items worden geweigerd aan de ingang van het festivalterrein: scherpe voorwerpen, wapens, glas, blik, flessen (glas & plastic), professionele foto-, film- en opname apparatuur, drank en voeding, drugs, dieren (behalve geleidehonden voor mensen met een visuele handicap), vuurwerk, vouw/klapstoelen, paraplu’s, kinderwagens en alle voorwerpen die een gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren.

Om toegang te krijgen tot het festivalterrein gaat men akkoord met mogelijke preventieve en controlerende maatregelen waaronder identiteitscontrole, aftasting en doorzoeken van tassen.

Ook moet men voldoen aan eventuele maatregelen die door de  overheid opgelegd worden in verband met de corona pandemie.  Dit zou onder andere kunnen inhouden: het tonen van een officieel vaccinatiebewijs of het bewijs van een negatieve test. Door het niet naleven van deze maatregelen kan de toegang ontzegd worden.