Privacy policy & cookies

INLEIDING 

Suikerrock Tienen vzw organiseert het festival Suikerrock. Om dit festival goed te kunnen organiseren en te promoten hebben we soms persoonsgegevens nodig. Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle gegevensverwerking die door Suikerrock Tienen vzw wordt uitgevoerd en beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe deze worden gebruikt. 

2. SUIKERROCK TIENEN VZW

Suikerrock Tienen vzw , met hoofdzetel te Industriepark Soldatenplein zone 2 nr 51, 3300 Tienen, Belgium,

BTW: BE 0473.371.777

3. OP WELKE MANIER VERZAMELEN WE GEGEVENS?

Gegevens die u aan ons meedeelt. Als u bijvoorbeeld tickets koopt, u inschrijft voor de nieuwsbrief, u inschrijft als medewerker of u op een andere manier contact met ons opneemt.

Via uw gebruik van onze website. Uw kunt onze website bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of een ander apparaat. Op onze website gebruiken wij tracking tools zoals browsercookies (lees verder onderaan) om gegevens over uw gebruik te verzamelen.

Van onze partners. Persoonsgegevens die u verstrekt aan onze partners, worden mogelijk naar Suikerrock Tienen vzw gestuurd.

Bijvoorbeeld: Als u tickets koopt via onze gemachtigde ticketverkopers, kunnen zij ons bepaalde gegevens over u bezorgen, waaronder uw naam, e-mail- en postadres.

4. WELKE GEGEVENS HOUDEN WIJ BIJ?

Suikerrock Tienen vzw verzamelt en verwerkt de volgende informatie, voor de doeleinden die elders in deze Privacy- en cookieverklaring zijn toegelicht:

Uw contactgegevens. Als u een ticket koopt via één van onze gemachtigde ticketverkopers (Tickoweb en Ticketmaster) zullen wij de door u verstrekte contactgegevens bijhouden.

Uw betaalgegevens. Als er een betaling moet plaatsvinden, laat Suikerrock Tienen vzw – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).

Gegevens over het gebruik van onze website. Als u onze website bezoekt, kunnen wij gegevens verzamelen over de browser die u gebruikt en uw IP-adres (dit is een nummer dat een specifiek netwerkapparaat op het internet identificeert en dat uw apparaat nodig heeft om met websites te communiceren). Wij kunnen kijken van welke site u kwam, waarvoor u onze site al dan niet hebt gebruikt, of welke site u bezoekt wanneer u onze site hebt verlaten.

Gegevens over reacties op e-mails. Als Suikerrock – Tienen vzw u e-mails verstuurt, kan informatie worden verzameld over de manier waarop u reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt.

Informatie naar aanleiding van contact met u. Als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of sociale media.

5. VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WE DEZE GEGEVENS?

Om de diensten die we aanbieden te kunnen verlenen. Als u tickets koopt, zullen er bepaalde gegevens worden gevraagd die nodig kunnen zijn voor de afwikkeling van de facturatie en betaling.

Om onze diensten, producten en website te verbeteren en algemene trends te identificeren. We kunnen gebruikmaken van onze algemene gebruiksinformatie om verbeterpunten te identificeren.

Om u op de hoogte te houden. Suikerrock Tienen vzw kan uw elektronische contactgegevens ook gebruiken om met u te communiceren over nieuws, toekomstige acties en promoties met betrekking tot producten en diensten van Suikerrock Tienen vzw.  

Opgegeven contactgegevens kunnen ook worden gebruikt om u te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de diensten of gepland onderhoud (service e-mails) of om u meer informatie te verstrekken over bepaalde diensten.

Voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen als onderdeel van een marktonderzoek dat wij uitvoeren. U kunt ervoor kiezen niet deel te nemen.

Voor marketingdoeleinden. Wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven, kunt u door ons per e-mail, sms, telefoon of op andere wijze worden gecontacteerd met informatie of aanbiedingen met betrekking tot onze komende evenementen, producten of diensten (waaronder nieuwsbrieven).

Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen. Om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude (bijvoorbeeld met betaalmiddelen), en het handhaven van onze algemene gebruiksvoorwaarden, zowel in het belang van de Suikerrock Tienen vzw als in uw belang.

Voor veiligheidsdoeleinden. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om de veiligheid van onze onderneming, onze werknemers, klanten, derden en/of onze/hun eigendom (met inbegrip van evenementen die u mogelijk bijwoont en onze website) te beschermen zoals wettelijk is toegestaan.

Om wet- en regelgeving na te leven. Informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op Suikerrock – Tienen vzw rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controles. Suikerrock – Tienen vzw kan wettelijk verplicht worden om persoonlijke informatie bekend te maken in het kader van een geschil of een rechtszaak of indien handhavende instanties dit vereisen. Om te voldoen aan deze wet- en regelgeving kan het gebeuren dat we deze informatie bekendmaken zonder dat u dit weet, zonder u toestemming en zelfs zonder u hiervan op de hoogte te brengen. We behouden het recht voor de toegang tot persoonsgegevens door autoriteiten aan te vechten.

6. AAN WELKE DERDEN WORDEN DEZE GEGEVENS EVENTUEEL DOORGEGEVEN?

Externe dienstverleners. Wij kunnen uw gegevens delen met derden zodat zij diensten aan ons kunnen verlenen (bv. een mailingbedrijf, een koerier, een callcenter provider of een onderneming voor marketingonderzoek), maar in dat geval zal er een schriftelijke overeenkomst gelden ter bescherming van uw gegevens.

Met autoriteiten en anderen. Het is ook mogelijk dat wij persoonlijke gegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van uw communicatie:

  • Om te voldoen aan de wet of te reageren op een juridische procedure of wettelijke verzoeken, met inbegrip van rechtshandhaving en overheidsinstanties.
  • Om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
  • Om de rechten en eigendommen van Suikerrock Tienen vzw te beschermen, waaronder de handhaving van onze algemene gebruiksvoorwaarden

Delen op of met sociale media. Met onze functies voor sociale netwerksites kun u informatie, zoals bijvoorbeeld artiesten of nieuwsberichten delen. 

Geselecteerde derden. Als u uw toestemming hebt gegeven om via e-mail of op een andere wijze door geselecteerde derden te worden gecontacteerd, kunnen wij uw gegevens aan de door ons gekozen derden verstrekken, en deze derden kunnen deze gegevens gebruiken voor hun marketing- of reclamedoeleinden. Wanneer u toestemming hebt gegeven om rechtstreeks informatie van geselecteerde derden te ontvangen, kunt u bijvoorbeeld informatie krijgen van onze partners.

Verder zal Suikerrock Tienen vzw uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

7. HOE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Wij hechten belang aan de bescherming van de veiligheid van uw gegevens. We maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonlijke gegevens die u met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht.

Geen enkel beveiligingssysteem is gegarandeerd 100% veilig. We kunnen daarom de veiligheid van u gegevens niet op absolute wijze garanderen en geen aansprakelijkheid aanvaarden voor ongeautoriseerde toegang daartoe. Door onze diensten te gebruiken of door gegevens aan ons te verstrekken langs andere weg, stem u ermee in dat we elektronisch met u kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en beheerproblemen in verband met uw gebruik van onze Diensten.

Neem contact met ons op als u vragen of klachten hebt of als u een afschrift nodig hebt van de gegevens die wij over u bijhouden.

8. UW RECHTEN

  • U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Als u van mening bent dat informatie die wij over u hebben onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat het ons dan weten. Onze contactgegevens vindt u onderaan dit document. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.
  • U hebt het recht te weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben opgeslagen.
  • U hebt het recht om u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing.

9. UW KEUZES

Als u tickets koopt, kunnen wij u om uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken voor specifieke doeleinden.

Als u de toestemming die u ons hebt gegeven voor dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens wilt intrekken, neem dan contact met ons op of meld u zelf af als dit mogelijk is.

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven. Om onze nieuwsbrieven niet meer te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door op de knop ‘uitschrijven’, onderaan de nieuwsbrief, te klikken.

U kunt controle uitoefenen op het gebruik van cookies en tracking tools en u hiervoor afmelden. Lees onderaan verder om te leren hoe u kunt bepalen hoe wij cookies en andere tracking tools gebruiken.

U begrijpt dat als u ervoor kiest ons geen toestemming te geven, of als u uw toestemming intrekt, u mogelijk niet kunt profiteren van een of meer mogelijkheden die wij aanbieden.

10. IS SUIKERROCK TIENEN VZW VERANTWOORDELIJK VOOR ANDERE WEBSITES?

Onze ticketverkoop bieden we aan in samenwerking met andere websites. Persoonsgegevens die u verstrekt op die sites, worden mogelijk naar Suikerrock Tienen vzw gestuurd. We verwerken deze gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. De sites waarmee wordt samengewerkt hebben mogelijk een eigen privacybeleid. We raden u aan ook dit beleid grondig door te nemen.

11. MINDERJARIGEN

Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Neem contact met ons op als u een ouder of wettelijke voogd bent en u denkt dat uw kind ons gegevens heeft verstrekt.   

12. WIJZIGING VAN DE PRIVACY –EN COOKIEVERKLARING

Wanneer wij veranderingen aan de Privacy –en cookieverklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” onderaan het document. Bij belangrijke wijzigingen in de Privacy –en cookieverklaring of in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, zullen wij u op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of u een kennisgeving te sturen via e-mail.

13. COOKIES

Wat zijn cookies:

Cookies zijn kleine bestandjes die door websites die u bezoekt op uw computer geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan deze website cookies opgeslagen op de harde schijf van uw computer, zodat u bij een volgend bezoek aan deze website als gebruiker wordt herkend. Door Suikerrock Tienen vzw, en/of door derden, kan zo informatie over uw gebruik van deze website en van andere websites worden verzameld. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Voor zover Suikerrock Tienen vzw met behulp van cookies persoonsgegevens over u verzamelt, verwerkt Suikerrock Tienen vzw die conform de bepalingen van deze Privacy- en cookieverklaring.

Waarom gebruiken wij cookies:

Suikerrock Tienen vzw maakt op haar website gebruik van cookies voor alle doeleinden van Suikerrock Tienen vzw haar geassocieerde entiteiten en hun diensten, en in het bijzonder om:

  1. de kwaliteit en functionaliteiten van de websites te verbeteren; 
  2. te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen;
  3. u op de hoogte te brengen van en te laten deelnemen aan bepaalde promoties en wedstrijden.

Welke cookies gebruikt Suikerrock Tienen vzw:

Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als u u browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend bezoek aan deze website worden uitgelezen. Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen en worden door derde partijen op uw computer opgeslagen. Derden die via de Diensten cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+ kunnen cookies plaatsen via de website van Suikerrock Tienen vzw. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de website van Suikerrock Tienen vzw worden aangeboden om content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Daarnaast maken wij ook gebruik van analytische cookies om de kwaliteit en effectiviteit van onze websites en Diensten te meten.

Hoe kan u cookies weigeren en verwijderen:

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de website van Suikerrock Tienen vzw geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser: raadpleeg eventueel de help functie van u browser. Daar kan u ook vinden hoe u reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen. NB: als u helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient u deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers die u gebruikt. Als u cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat u geen toegang hebt tot bepaalde diensten.

14. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u een vraag hebt over deze Privacy –en cookieverklaring, kan u op volgende wijze contact met ons opnemen:

Via de post: Suikerrock -Tienen vzw, Industriepark Soldatenplein zone 2 nr 51, 3300 Tienen, Belgium.
Via mail: privacy@suikerrock.be

15. DIVERS

Op deze Privacy –en cookieverklaring is het Belgisch recht van toepassing.Versie/version: 06.06.21