Toegankelijkheid

Inter

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking

In samenwerking met Inter (het voormalige Intro vzw) levert de organisatie van Suikerrock extra inspanningen om het festival toegankelijk te maken voor bezoekers met een beperking. Zo voorziet men o.a. volgende zaken:

Voorbehouden parking
 - Er zijn voorbehouden parkeerplaatsen voorzien op 200m van het terrein. Heb je een handicap en wens je gebruik te maken van deze voorbehouden plaatsen, geef dan op voorhand (voor 20 juli) een seintje via Suikerrock@inter.vlaanderen. Het nodige doorlaatbewijs wordt je dan toegestuurd.

Festivalterrein
- Achteraan op de Grote Markt, ter hoogte van het stadhuis, is er een rolstoelpodium voorzien waar rolstoelgebruikers, mensen met krukken, personen met een kleine gestalte, mensen met autisme-spectrumstoornissen, etc. (+ 1 begeleider) hun favoriete bands kunnen bekijken.
- Er is toegankelijk sanitair voorzien in de buurt van het rolstoelpodium.
- Er zijn Inter-vrijwilligers aanwezig op het festivalterrein (o.a. bij het rolstoelpodium). Zij helpen een handje waar nodig: toiletbezoek, verplaatsingen, eten en drinken, … . Aarzel niet een Inter-vrijwilliger aan te spreken indien je assistentie nodig hebt. Deze zijn herkenbaar aan een wit Inter-hesje.
- Assistentiehonden zijn toegelaten.

Heb je een fysieke of mentale beperking en wil je tijdens Suikerrock 2018 gebruik maken van bovenstaande faciliteiten, of heb je nog bijkomende vragen omtrent de toegankelijkheid van dit festival, neem dan vóór 20 juli even contact via  Suikerrock@inter.vlaanderen.